Terapevtske in svetovalne storitve

Cenik terapevtskih storitev:

  •  svetovalni razgovor traja 55 minut: 45 EUR;
  •  individualna terapija traja 55 minut: 50 EUR;
  •  partnerska  terapija traja 55 minut: 50 EUR;
  •  družinska terapija traja 55 minut: 50 EUR;
  •  terapija za študente, upokojence, brezposelne  traja 55 minut: 40 EUR;
  •  skupinska terapija traja 90 minut: 20 EUR na udeleženca;
  •  sklop šestih izkustvenih delavnic: 80 EUR na udeleženca.

Izkustvene delavnice so namenjene vsem, ki se želijo o določeni temi pogovoriti s strokovnjakom . Po teoretičnem predavanju udeleženci dejavno zastavljajo vprašanja o problemih, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju in delu in skupaj – ob pomoči vodje delavnice – iščejo odgovore nanje.

Cikel enega sklopa relacijske družinske terapije zajema 12 srečanj, enkrat tedensko po 55 minut. Dan in ura srečanja ostajata enaka vsak teden.

Cenik  delavnic, predavanj, šole za starše in ostalih programov: po dogovoru, cena je odvisna od obsega programa. Navedene cene so končne, ker nismo zavezanci za DDV. Cenik velja od 5.3.2018.