KOGNITIVNO–VEDENJSKI PRISTOP 

Začetki kognitivno-vedenjskega pristopa (KVT) segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je Aaron T. Beck vpeljal kognitivno terapijo v klinično psihologijo. Do dandanašnjih dni se je uveljavila kot ena vodilnih terapij v obravnavi duševnih motenj.

Beckova kognitivna terapija je v samih začetkih veljala za psihoterapijo depresij, saj je pri svojih raziskavah z depresivnimi pacienti opažal, da se pri njih izraža značilno negativno razmišljanje o sebi, svetu in prihodnosti, ki ga je poimenoval kognitivna triada.

Kognitivno-vedenjska terapija je pogovorna terapija, ki temelji na sokratskem postavljanju vprašanj, aktivnem poslušanju in vživljanju v klienta. Osredotoča se na iskanje negativnih avtomatskih misli, miselnih izkrivljanj, predpostavljenih domnev in pravil in jedrnih prepričanj oziroma shem, saj se ob tem lahko pojavijo različne čustvene stiske ali psihične motnje. V naslednji fazi sledi iskanje alternativnih misli, spreminjanje predpostavljenih domnev in pravil ter jedrnih prepričanj.

Osnovni koncept kognitivno-vedenjske terapije deluje po desetih osnovnih principih, ki so: nenehna konceptualizacija primera; močan terapevtski odnos; sodelovanje in aktivno vključevanje klienta; terapija je osredotočena na problem, usmerjena je k ciljem; terapija je praviloma usmerjena v sedanjost; terapevt izobražuje klienta; terapevtska srečanja so strukturirana; število terapevtskih srečanj naj bo čim manjše; kognitivno-vedenjski terapevt uporablja veliko različnih tehnik za spremembo mišljenja, razpoloženja in vedenja klienta; terapevt uči klienta prepoznave, ocene in odziva na njegove nefunkcionalne misli in prepričanja.

Kognitivna-vedenjska terapija je izobraževalni proces, skozi katerega klient pridobiva potrebna znanja in veščine za boljše in lažje premagovanje lastnih težav. Cilj je, da klient sčasoma vse več naučenih spretnosti osvoji in vključi v svoje vsakodnevno življenje.

Kakšen je postopek obravnave?

Uvodni klic

Je klic, ko posameznik pokliče, ker se odloči da si poišče “po”moč. Klic je brezplačen in traja do 20 min. Je tudi klic, ko se posameznik odloči za osebno srečanje, za prvo uro na poti spremembe notranjega zemljevida s “po”močjo terapevta.

Prva ura

Na prvem osebnem srečanju klient podrobneje pojasni, zakaj se je odločil, da si poišče pomoč. S klientom se pogovoriva o njegovih pričakovanjih od terapije in mu predstavim način dela. Na prvi uri tudi preveriva ali ustrezava en drugemu. Sklene se terapevtski dogovor, v katerem so določene tako obveznosti kot dolžnosti obeh vključenih v proces, pogostost srečanj in stroški svetovalnega procesa.

Tedenska srečanja

Kot terapevt skozi unikatno zgodbo klienta raziščem, kakšne so klientove težave, izkušnje, prepričanja, odnosi … Preko klientove zgodbe lahko spoznam vse vidike njegove osebnosti. V procesu terapevtskih srečanj klienta spodbujam, da sam predlaga vsebine, saj bo tako bolj aktiven, odločen in bo prevzel več odgovornosti. Cilj je klienta opolnomočiti, da se bo znal postaviti v vlogo, kjer bo prevzel vajeti v svoje roke in bo znal samostojno in suvereno izbirati ter sprejemati tako kratkoročne kot dolgoročne odločitve.

 

SKUPAJ RAZGRNIMO VAŠ NOTRANJI ZEMLJEVID

Pokličite me ali mi pošljite sporočilo.

Pin It on Pinterest

Share This